Sri Sri Sodashi Puja at Ramakrishna Math (Yogodyan) 2020

  •  Photos of Sri Sri Sodashi Puja at Ramakrishna Math (Yogodyan), 21st May 2020   ||
  • Google PhotosView in Google Photos.